לעמוד הראשי

התארגנות מחדש בצל נגיף הקורונה, מאי 2020

בהתאם לתיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, שנכנס לתוקף החל מיום 3.5.2020, נקבע בין היתר כי:

  1. קבלת קהל

מעסיק הכפוף למגבלת השהייה הכללית (מגבלת ה-30%) או מעסיק שאימץ את הוראות התו הסגול, יורשה לאפשר קבלת קהל ככל שלא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים כגון אמצעים דיגיטליים או אחרים, ובלבד שהמעסיק ידאג לווסת את כניסת הלקוחות למקום העבודה, כך שיתקיים אחד מהתנאים מהבאים:

  1. בכל עת לא ישהו במקום העבודה יותר משני לקוחות לכל עובד הנותן שירות; או
  2. שבכל עת לא  ישהו יותר מאדם אחד לכל  15 מ"ר, באזור מתן השירות ללקוחות.

הוראה זו אינה רלוונטית לענפים המוחרגים או לעסקים הרשאים להפעיל את עסקם ונקבעו לגביהם תנאים מקלים מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), תש"ף-2020 או הוראה אחרת.

2. שינויים בתנאי התו הסגול

א. החזרה של בני 67 ומעלה למקום העבודהבוטל האיסור שחל על מעסיק שפועל לפי התו הסגול על כניסתם ושהייתם של עובדים שגילם 67 ומעלה במקום העבודה.

ב. שינוי ברירת המחדל לעניין עבודה מרחוק– ההוראה לפיה מעסיק יאפשר ככל הניתן לעובדיו לעבוד מחוץ למקום העבודה שונתה, כך שעל המעסיק לאפשר לעובדיו, שלפי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא בתוך מקום העבודה, מתכונת העסקה שתאפשר להם לעבוד כך, בכפוף לצורכי העבודה ויכולתו של המעסיק ליישום המתכונת.

ג. תנאי נוסף להוראות התו הסגול– המעסיק מקיים באותו מקום עבודה את החובה הקבועה בתקנות שעת חירום להגבלת פעילות לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

ד. פגישה מקצועית – ניתן לקיים פגישה מקצועית של עד 8 אנשים (לא רק "עובדים") בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר.  

ה. שימוש במעלית – למרות ההנחיה המקורית לפיה בעת שימוש במעלית במקום העבודה לא יהיו בה יותר מ-2 נוסעים, במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מ-5 קומות ההנחיה תהיה שלא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המירבי המותר (אלא אם הנוסעים גרים באותו מקום), והמעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין המספר המותר בהתאם.

נציין כי תקופת תוקפן של התקנות הוארכה עד ליום 31.5.2020 ומגבלת השהייה ללא אימוץ הוראות התו הסגול לא שונתה ועדיין עומדת על 30%.

גובה המחיצות בOpen space לצורך הסרת המסכה

בהתאם לתיקון צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף -2020 (מיום 28.4.2020), עודכן גובה מחיצה בתא עבודה הנדרש בחלל פתוח (Open Space)– על מנת שניתן יהיה לשהות בו ללא עטיית מסכה, לגובה של 1.50 מ' לפחות (במקום 1.8 מ'), ובלבד שהאדם ללא המסכה יושב.

מירב אורן

שותפה

טל. 972.3.6892810דוא”ל. M.Oren@shibolet.com

הורד VCard

חדשות נלוות

דיני עבודה

עדכון סגר והנחיות חדשות

קראו עוד
דיני עבודה

חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום, ספטמבר 2020

קראו עוד
דיני עבודה

חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי

קראו עוד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *